پیشتاز در اشتغال زایی در حوزه ی بهداشت و درمان کشور                         

تلفن پشتیبانی سامانه آزمون : 09903585819
پاسخگویی در ساعات و روزهای اداری ( روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16)

 دریافت فایل مدارک آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ( فرصت مجدد) از روز  18 لغایت 20 دیماه 1400 امکان پذیر خواهد بود.
ویرایش مدارک صرفا در روز آخر ثبت نام ممکن می باشد.

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}